Description
Item Description:"Bu eser, 17-18 Haziran 2010'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Yazılı Kaynakları başlığı ile gerçekleştirilen sempozyumda sunulmuş on altı bildirinin on üçünün yazarları tarafından makale haline getirilmiş biçimleri ile daha önceden yayınlanmış üç makalenin derlenmesinden oluşmaktadır."
Dizin var.
Physical Description:382 s. : hrt., res., tbl. ; 25 cm.
Bibliography:Bibliyografya: s. 347-367.
ISBN:9789751624819