Azerbaycan belgelerinde Ermeni sorunu, 1918-1920 /

Armenian question; original documents in Russian and Azerbaijani.

Müşterek Yazar: Azärbaycan Respublikası Dövlät Arxivlär İdaräsi.
Diğer Yazarlar: Sarınay, Yusuf., Şimşek, Oktay., Tayfur, Abuzer., Pashaev, A. A.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Turkish
Russian
Azerbaijani
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : T.C. Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2001.
Seri Bilgileri: Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı ; yayın nu: 28
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: DS195.5 A94 2001
Kopya Bilgisi k.1 Kütüphanede