El-mesailu'n-nafi'a ve'l-fevaidu'l-cami'a /

Yazar: Abdullah b. Muhammed el-Halifi.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Cidde : Daru'l-İsfahani, 1980.
Edisyon: 2.bs.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/B184.2 ABD 1980
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede