İ'tikaadu ehli's-sunne ve'l-cemaa /

Yazar: Adiy b. Musafir el-Emevi eş-Şami
Diğer Yazarlar: Muhammed Ali el-İlyas el-Advani., İbrahim en-Ni'me.
Materyal Türü: Kitap
Dil: Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Bağdat : Riyasetu Divani'l-Evkaf, 1975.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Yer Numarası: ERF/BP166 ADİ 1975
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede