Azerbaycan yemekleri/

Yazar: Ismayıloglu, Akhmed Djabır
Materyal Türü: Kitap
Dil: Azerbaijani
Baskı/Yayın Bilgisi: Bakü: Işıq, 1997.
Konular:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Yer Numarası: TX724.5.A8 ISM 1997
Kopya Bilgisi Unknown Kütüphanede