V.Millerlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi halk edebiyatı seksiyon bildirileri.

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Kültür Bakanlığı, 1997.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PL246 BEŞ 1997
النسخة 1.c. متاح
النسخة 2.c. متاح

MSKÜ: Depo

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Depo
رقم الطلب: PL246 BEŞ 1997
النسخة 1.c. متاح