Siyasal tarih : 1789-1950 /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Üçok, Coşkun (yazar)
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: [Ankara], Ajans-Türk Matbaası). 1961 (Ankara :
الطبعة:Değiştirilmiş ekli 5. bası.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: D299 .Ü36 1961
النسخة k.1 متاح