APA Цитирование

Kalafat, Y. (2013). Cuci kültür coğrafyasında karşılaştırmalı Türk-Moğol halk inanmaları. Ankara: Berikan Yayınevi.

Chicago-стиль цитирования

Kalafat, Yaşar. Cuci Kültür Coğrafyasında Karşılaştırmalı Türk-Moğol Halk Inanmaları. Ankara: Berikan Yayınevi, 2013.

MLA-цитирование

Kalafat, Yaşar. Cuci Kültür Coğrafyasında Karşılaştırmalı Türk-Moğol Halk Inanmaları. Ankara: Berikan Yayınevi, 2013.

Предупреждение: эти цитированмия не могут быть всегда правильны на 100%.