İnsan ve insanlar : sosyal psikolojiye giriş /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Kağıtçıbaşı, Çiğdem
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul : Evrim Basım Yayım, 1988.
الطبعة:9. basım.
الموضوعات:
الوصف
وصف المادة:Bibliyografya (sayfa 321-344).
Dizin var.
وصف مادي:XVIII, 377 sayfa ; 24 cm.