Uluslararası Çağlar Boyunca Hatay ve Çevr esi Arkeolojisi Sempozyumu bildirileri : 21-24 Mayıs, 2013, Antakya = The Proceedings of The International Symposium on The Archaeology of Hatay and Its Vicinity Through The Ages : 21-24 May, 2013, Antakya /

Библиографические подробности
Корпоративные авторы: Uluslararası Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu Antakya), Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü.
Формат:
Язык:Turkish
Опубликовано: Hatay : Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014.
Серии:Mustafa Kemal Üniversitesi yayınları ; no. 52
Предметы:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Подробно о фондах из MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
Шифр: DR741.H38 U487 2013
Копировать k.1 Доступно