Uluslararası Çağlar Boyunca Hatay ve Çevr esi Arkeolojisi Sempozyumu bildirileri : 21-24 Mayıs, 2013, Antakya = The Proceedings of The International Symposium on The Archaeology of Hatay and Its Vicinity Through The Ages : 21-24 May, 2013, Antakya /

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون مشاركون: Uluslararası Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu Antakya), Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Hatay : Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014.
سلاسل:Mustafa Kemal Üniversitesi yayınları ; no. 52
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: DR741.H38 U487 2013
النسخة k.1 متاح