APA Цитирование

Ghazzali, Yusuf Sıdki el-Mardini., Koç, M., & Tanrıverdi, E. (2015). Mesru umumi'l-muvahhidin şerh u terceme-i kitab-ı ihyau ulumi'd-din =: Ihya tercüme ve şerhi : çeviri yazı, tıpkıbasım. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.

Chicago-стиль цитирования

Ghazzali, Yusuf Sıdki el-Mardini, Mustafa Koç, and Eyyüp Tanrıverdi. Mesru Umumi'l-muvahhidin şerh U Terceme-i Kitab-ı Ihyau Ulumi'd-din =: Ihya Tercüme Ve şerhi : çeviri Yazı, Tıpkıbasım. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.

MLA-цитирование

Ghazzali, Yusuf Sıdki el-Mardini, Mustafa Koç, and Eyyüp Tanrıverdi. Mesru Umumi'l-muvahhidin şerh U Terceme-i Kitab-ı Ihyau Ulumi'd-din =: Ihya Tercüme Ve şerhi : çeviri Yazı, Tıpkıbasım. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.

Предупреждение: эти цитированмия не могут быть всегда правильны на 100%.