100 soruda Türk folkloru : inanışlar, töre ve törenler, oyunlar /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Boratav, Pertev Nailî, 1907-1998
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : BilgeSu Yayıncılık, 2013.
الطبعة:1. bs.
الموضوعات:
جدول المحتويات:
  • Giriş
  • İnanç ve töre kuralları
  • Tabiat bilgisi-tabiat yasalarını etkileme
  • Beşikten mezara : geçiş töreleri
  • Bayramlar
  • Oyunlar
  • Sonuçlar-sonsöz.