Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 /$cHasan Duman ;ngilizce çeviriler Christopher Bailey ; Arapça çeviriler Cengiz Ketene, Musa Yıldız =$bA bibliography and union catalogue of Ottoman-Turkish serial nd newspapers from beginning to the introduction of the modern Turkish alphabet, 1828-1928 / by Hasan Duman ; English texts by Christopher Bailey ; Arabic text by Cengiz Ketene, Musa Yıldız.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Duman, Hasan
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: M/Z6958.T9 D85 2000
النسخة c.1 Ödünç verilmez
النسخة c.2 Ödünç verilmez
النسخة c.3 Ödünç verilmez