Table of Contents:
  • Önsöz
  • Giriş : kaynaklar ve araştırmalar
  • XIII. yüzyılda Balkanlar'da Anadolu çıkışlı ilk Türk iskanı : Dobruca'daki Türkmenler
  • Menkabevi Sarı Saltık : Peygamber soyundan büyük bir gazi-evliya
  • Tarihsel Sarı Saltık : aşiret reisi bir Kalenderi şeyhi ve bir derviş-gazi
  • Sarı Saltık kültü : tekkeleri, mezarları, türbeleri, makamları ve Bektaşilik ve Alevilik'teki yeri
  • Sonuç.