Qualitative research for education : an introduction to theories and methods /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Bogdan, Robert C.
مؤلفون آخرون: Biklen, Sari Knopp.
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Boston, Mass. ; New York : Pearson A & B, 2007.
الطبعة:International 5th ed.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: LB1028 .B633 2007
النسخة k.1 متاح