LEADER 04908nam a22004931 4500
001 75153
008 150217s2010 tu bdf 10100 tur
020 |a 9786056141119 
040 |a TRMEMSKU 
041 0 |a tur 
049 |a TR7VH 
050 0 0 |a HQ1237.5.T9   |b T874 2010 
245 0 0 |a Türkiye'de toplumsal cinsiyet çalışmaları :  |b eşitsizlikler, mücadeleler, kazanımlar /  |c derleyenler Hülya Durudoğan ... [ve diğerleri] ; yayına hazırlayan Çiçek Öztek ; editör Şeyda Öztürk. 
246 3 0 |a Eşitsizlikler, mücadeleler, kazanımlar 
250 |a 1. bs. 
260 |a İstanbul :  |b Koç Üniversitesi,  |c 2010. 
300 |a 382 s. :  |b grf., hrt., tbl. ;  |c 24 cm. 
490 0 |a Koç Üniversitesi yayınları ; 4. 
500 |a "29-30 Kasım 2008'de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları : Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar' başlıklı konferans, bu kitap da dahil yeni projelerin temelinin atılmasını sağladı." -- s. 7. 
504 |a Bibliyografya ve dizin var. 
505 0 |a Sunuş ve teşekkür / Hülya Durudoğan ... [ve diğerleri] -- Giriş : Türkiye'de kadın ve eğitim / Çiğdem Kağıtçıbaşı -- Kadınlar ve erkekler : kimlik ve temsil -- Felsefenin kadına bakışı / Fatmagül Berktay -- Simone de Beauvoir : abjeksiyon ve eros etiği / Zeynep Direk -- Kadın hareketleri -- İkinci dalga Fransız feminizmine kısa bir bakış / Hülya Durudoğan -- Osmanlı kadın hareketi : XX. yüzyılın başında kadınların hak mücadelesi / Serpil Çakır -- Bir "yeni sosyal hareket" olarak Türkiye'de 1980 sonrası feminist hareket : değerler değişimi mi alternatif dinamikler mi? / Feyda Sayan Cengiz -- Kadınlar, kamusal alan ve siyaset -- Fırsat eşitliği mi sonuçta eşitlik mi? : 2000'li yıllarda kadın kotası tartışmaları / Ayşe Güneş-Ayata & Özlem Gölgelioğlu -- Uluslararası insan hakları hukuku merceğinden kadının siyasal hayata katılımı ve bazı kota uygulamaları / Zeynep Oya Usal -- Kadınların mekansal davranışlarının siyasal niteliği / Elif Ekin Akşit -- Hukukun kadına bakışı, kadınların hukuka bakışı -- Kadınların insan haklarında ulusalüstü standartlar ve denetim : CEDAW örneği bağlamında bazı gözlemler / Feride Acar -- Anayasa'da kadın sorunsalı : norm, içtihat ve hukuk politikası / Bertil Emrah Oder -- Ceza muhakemesi hukukunda müdahillik ve suçtan zarar gören kavramı / Nur Centel -- Medeni hukukta kadının cinsel ve ekonomik kimliği : Yargıtay kararları eşliğinde bir değerlendirme / Filiz Kerestecioğlu -- İstihdamda cinsiyetlerarası eşitlik ve iş mevzuatında yapılması gereken değişiklikler / Kadriye Bakırcı -- Toplumsal cinsiyet, eğitim ve emek -- Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği : araştırma sonuçları ve düşündürdükleri / Bruce H. Rankin & Işık A. Aytaç -- Türkiye'de kırsal kadının toplumsal konumu : bölgesel eşitsizlikler, yasal müdahaleler ve kısmi kazanımlar / Ayşe Gündüz Hoşgör -- Küresel sermayeye karşı küresel kadın dayanışması : Novamed grevi ve ötesi / Ayça Kurtoğlu & Tore Fougner -- Sosyal politika reformu çerçevesinde kadınlar ve vatandaşlık / Azer Kılıç -- Türkiye'de fuhuş sektöründe çalışan göçmen kadınların çalışma koşulları üzerine bir alan araştırması / Aslıcan Kalfa. 
650 0 |a Women  |z Turkey  |x Social aspects  |x Congresses.  |9 253786 
650 0 |a Women  |z Turkey  |x Sociological aspects  |x Congresses.  |9 253787 
650 0 |a Sex discrimination against women  |z Turkey  |x Congresses.  |9 252403 
650 0 |a Sex role  |z Turkey  |x Sociological aspects  |x Congresses.  |9 253788 
650 0 |a Women  |z Turkey  |x Legal status, laws, etc.  |x Congresses.  |9 253789 
650 0 |a Women's rights  |z Turkey  |x Congresses.  |9 244274 
650 0 |a Feminism  |z Turkey  |x Congresses.  |9 253790 
650 4 |a Kadınlar  |z Türkiye  |x Sosyal yönler  |x Kongreler.  |9 253791 
650 4 |a Kadınlar  |z Türkiye  |x Sosyolojik yönler  |x Kongreler.  |9 253792 
650 4 |a Cinsel ayrım, Kadınlara karşı  |z Türkiye  |x Kongreler.  |9 253793 
650 4 |a Cinsiyet rolü  |z Türkiye  |x Sosyolojik yönler  |x Kongreler.  |9 253794 
650 4 |a Kadınlar  |z Türkiye  |x Yasalar, vb.  |x Kongreler.  |9 253795 
650 4 |a Kadın hakları  |z Türkiye  |x Kongreler.  |9 244276 
650 4 |a Feminizm  |z Türkiye  |x Kongreler.  |9 253796 
700 1 |a Durudoğan, Hülya.  |9 253797 
710 2 |a Koç Üniversitesi.  |9 2231 
700 1 |9 226636  |a Öztürk, Şeyda,  |d 1972- 
700 1 |9 47019  |a Öztek, Çiçek 
856 4 1 |a Table of contents only  |u http://www.loc.gov/catdir/toc/fy13pdf05/2011340317.html 
910 |a 255.7.2./14/7305 
942 |2 lcc 
999 |c 67926  |d 67926 
952 |0 0  |1 0  |2 lcc  |4 0  |5 0  |6 HQ12375 T9 T874 02010  |7 0  |9 95198  |a MK  |b MK  |c MK  |d 2015-02-17  |e S  |l 23  |m 9  |o HQ1237.5.T9 T874 2010  |p 0108687  |r 2021-02-25  |s 2020-10-23  |t k.1  |w 2015-02-17  |y KT