Osmanlı salnameleri ve nevsalleri bibliyografyası ve toplu kataloğu /

Detaylı Bibliyografya
Yazar: Duman, Hasan
Diğer Yazarlar: Bailey, Cristopher, Yıldız, Musa
Materyal Türü: Kitap
Dil:Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000.
Konular:

Benzer Materyaller