Osmanlı salnameleri ve nevsalleri bibliyografyası ve toplu kataloğu /

Detaylı Bibliyografya
Yazar: Duman, Hasan
Diğer Yazarlar: Bailey, Cristopher, Yıldız, Musa
Materyal Türü: Kitap
Dil:Turkish
Baskı/Yayın Bilgisi: Ankara : Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 2000.
Konular:
Diğer Bilgiler
Diğer Bilgileri:Kapakta adı: Ottoman year-books.
Dizin var.
Fiziksel Özellikler:2 c. : tıpkıbs. ; 24 cm.
Bibliyografya:Bibliyografya: c. 1, s. 217-219.
ISBN:975747309X (Tk.)