Türkiye heyelan envanteri haritası : 1/500.000 ölçekli Hatay paftası /

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Duman, Tamer Y.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2009.
سلاسل:Özel yayın serisi ; 24
الموضوعات:

MSKÜ: Rezerv Bölümü

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Rezerv Bölümü
رقم الطلب: QE599.T9 H37 2009
النسخة k.1 متاح