Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Başbakanlık. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2009.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: HV6626.23.T9 T874 2009
النسخة k.1 متاح