Alexiad : Malazgirt'in sonrası : Anadolu'da ve Balkan Yarımadası'nda İmparator Alexios Komnenos dönemi'nin tarihi /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Komnena, Anna, 1083-1153
مؤلفون آخرون: Umar, Bilge, 1936-
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
Greek
منشور في: İstanbul : İnkılap Kitabevi, 1996.
الموضوعات:

مواد مشابهة