Ah mine'l-aşk: Mevlana ummanı=Oh, love:Ocean of Mevlana/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Efe, Ahmet
التنسيق: كتاب
منشور في: Konya: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, [t.y].
الطبعة:4.bsk.
سلاسل:İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları; 146.
الموضوعات:
الوصف
وصف مادي:156 s. : res. ; cm.
ردمك:9755857831