İslam dünyasında tarikatlar: (gelişmeleri ve aktüel durumları)=Les Ordres mystiquesdans l'Islam:cheminements et situation actuelle/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Popovic, Alexandre
مؤلفون آخرون: Veinstein, Gilles., Türer, Osman., Çınar, Ali.
التنسيق: كتاب
منشور في: Ankara: Süf Yayınları, 2004.
سلاسل:Süf Yayınları; 4.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: BP189 .P67 2004
النسخة k.1 متاح