Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat yarışmaları 4.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Yarışmaları Bursa)
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Bursa : Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu yayınları, 2005.
سلاسل:Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu yayınları ; no: 11
الموضوعات:

مواد مشابهة