The late Byzantine army : arms and society, 1204-1453 /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Bartusis, Mark C.
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c1992.
سلاسل:Middle Ages series
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: U43.B9 B37 1992
النسخة c.1 متاح