Dünya ve Türkiye'de finansal krizler : Türk bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma uygulamaları: kamu bankaları deneyimi.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Erdoǧan, Niyazi.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Yaklaşım, 2002.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: HG3256.5.A6 E73 2002
النسخة k.1 متاح