Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni : bildiriler, 16-17 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi /

Библиографические подробности
Соавтор: Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni Ankara, Turkey)
Другие авторы: Çelik-Şavk, Ülkü.
Формат:
Язык:Turkish
Опубликовано: Ankara : Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2007.
Предметы:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Подробно о фондах из MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
Шифр: BL2370.S5 Y37 2007
Копировать k.1 Доступно