Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni : bildiriler, 16-17 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi /

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni Ankara, Turkey)
مؤلفون آخرون: Çelik-Şavk, Ülkü.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2007.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: BL2370.S5 Y37 2007
النسخة k.1 متاح