Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Personeli hizmetiçi Eğitimi Ders Notları İstanbul 5 Ekim 1992-3 Aralık 1992.

Библиографические подробности
Формат:
Язык:Turkish
Опубликовано: Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993.
Серии:Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayın nu. 1.
Предметы:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

Подробно о фондах из MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
Шифр: CD923 .D48 1993
Копировать k.1 Доступно