Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Personeli hizmetiçi Eğitimi Ders Notları İstanbul 5 Ekim 1992-3 Aralık 1992.

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993.
سلاسل:Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayın nu. 1.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: CD923 .D48 1993
النسخة k.1 متاح