Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Personeli hizmetiçi Eğitimi Ders Notları İstanbul 5 Ekim 1992-3 Aralık 1992.

Bibliographische Detailangaben
Format: Buch
Sprache:Turkish
Veröffentlicht: Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993.
Schriftenreihe:Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayın nu. 1.
Schlagworte:
Beschreibung
Beschreibung:409 s.; 24 cm.