İslam ve Osmanlı hukukunda kölelik ve cariyelik: Kamu hukuku açısından mukayeseli bir inceleme.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Fendoğlu, Hasan Tahsin
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul: Beyan Yayınları, 1996.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: HQ1170 FEN 1996
النسخة Unknown متاح