Successful programs for fitness and health clubs : 101 profitable ideas/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Coffman, Sandy
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Champaign, IL: Human Kinetics, 2007.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: GV428.5 C64 2007
النسخة 1 متاح