Gotik romanın kıtalararası serüveni/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Mull, Çiğdem Pala
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Ürün Yayınları, 2008.
الموضوعات:

MSKÜ: Depo

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Depo
رقم الطلب: Z5917.G66 M85 2008
النسخة 1 Ödünç verilmez

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: Z5917.G66 M85 2008
النسخة 1 متاح