Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı rehberi.

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: CD2260 .B37 1994
النسخة k.1 متاح