Hukuksal açıdan Türkiye'de kara paranın aklanması ve önlenmesi/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Taşdelen, Aziz
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul: Turhan Kitabevi, 2003.
الموضوعات:

مواد مشابهة