Irak'ın sonu ulus devletlerin çöküşümü? /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Galbraith, Peter W.
مؤلفون آخرون: İnceayan, Mehmet Murat.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: İstanbul: Doğan Kitap, 2007.
سلاسل:İnceleme-araştırma.
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: DS79.76 GAL 2007
النسخة 1 متاح