XIII. Uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumu : bildiri özetleri : 27-31 Mayıs 1991.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون مشاركون: Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Çanakkale, Türkiye), Turkey. Kültür Bakanlığı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1991.
الموضوعات:

مواد مشابهة