XIV. Uluslararası kazı, araştırma ve arkeometri sempozyumu : bildiri özetleri : 25-29 Mayıs 1992.

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون مشاركون: Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Ankara, Türkiye), Turkey. Kültür Bakanlığı. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara : Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1992.
الموضوعات:

مواد مشابهة