Yirminci yüzyıl tarihi=History of the twentieth century/

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Roberts, J. M.
مؤلفون آخرون: Gül, Sinem.
التنسيق: كتاب
منشور في: Ankara : Dost Kitabevi Yayınları, 2003.
الموضوعات:
الوصف
وصف مادي:773 s. : hrt. ; 21 cm.
بيبلوغرافيا:Bibliyografya ve dizin var.
ردمك:9752980716
9789752980716