Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması : Klasik Dönem'den II. Abdülhamid'e /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Sayar, Ahmed Güner
التنسيق: كتاب
منشور في: İstanbul : Ötüken Neşriyat, 2000.
الطبعة:Gözden geçirilmiş 2. bs.
سلاسل:Ötüken Neşriyat ; yayın nu. 460. Kültür serisi ; 181
الموضوعات:

مواد مشابهة