El-edilletu'n-nakliyye ve'l-hissiyye ala cereyani'ş-şems ve sukünu'l-arz ve imkaru's-suud ile'l-kevakıb /

Detaylı Bibliyografya
Yazar: Abdulaziz b. Baz
Materyal Türü: Kitap
Dil:Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Mekke : Muessesetu Mekke li't-Tibaa, [t.y.].
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Detaylı Erişim Bilgileri MSKÜ: ERF Koleksiyonu
Yer Numarası: ERF/BP190.5 ABD
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede