El-edilletu'n-nakliyye ve'l-hissiyye ala cereyani'ş-şems ve sukünu'l-arz ve imkaru's-suud ile'l-kevakıb /

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Abdulaziz b. Baz
Format: Buch
Sprache:Arabic
Veröffentlicht: Mekke : Muessesetu Mekke li't-Tibaa, [t.y.].
Schlagworte:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Bestandesangaben von MSKÜ: ERF Koleksiyonu
Signatur: ERF/BP190.5 ABD
Exemplar 1 Verfügbar