Finans kurumları Özel İhtisas Komisyonu özet raporu ve Merkez Bankacılığı: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu.

التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1996
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: HD75.8 FİN 1996
النسخة Unknown متاح