Hadikatu'l-Evliya'dan Silsile-i Meşayih-i Kadiriyye /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Hocazade Ahmed Hilmi
التنسيق: كتاب
اللغة:Ottoman Turkish
منشور في: İstanbul : Şirket-i Mürettebiye Matbaası, 1318 [1900].
الموضوعات:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: ERF Koleksiyonu
رقم الطلب: ERF/BP189 HOC 1900
النسخة 1 متاح