Tarihu ahkami'l-arazi fi'l-Irak /

Detaylı Bibliyografya
Yazar: Halil İbrahim el-Halid
Diğer Yazarlar: Mehdi Muhammed el-Uzri.
Materyal Türü: Kitap
Dil:Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Bağdat : Menşurat Vizareti's-Sakafe ve'l-Alam, 1980.
Konular:

MSKÜ: ERF Koleksiyonu

Detaylı Erişim Bilgileri MSKÜ: ERF Koleksiyonu
Yer Numarası: ERF/HD146 HAL 1980
Kopya Bilgisi 1 Kütüphanede