Menahicü'l-İnşa : Yahya bin Mehmed el-Katib'in 15.yy'dan kalma en eski Osmanlıca inşa elkitabı = Menahicül-İnşa : the earliest Ottoman chancery manual by Yahya bin Mehmed el-Katib from the 15th century /

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Tekin, Şinasi, 1933-2004
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Cambridge: Harvard University, [t.y]
سلاسل:Sources of Oriental Languages and Literatures = Doğu dilleri ve edebiyatlarının kaynakları ; 2. Turkish sources = Türkçe kaynaklar ; 2
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PL201 .S68 2003
النسخة 2.s. متاح