Habibü's-siyar: the region of the Mongol and the Turk = Habibü's-Siyer : Moğol ve Türk hakimiyeti /

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Khwandamir.
مؤلفون آخرون: Handemir., Thackston, W. M., Alpay-Tekin, Gönül., Tekin, Şinasi, 1933-2004
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Cambridge: Harvard University, [t.y]
سلاسل:Sources of Oriental Languages and Literatures = Doğu Dilleri ve edebiyatlarının kaynakları ; 24. Central Asian sources = Orta Asya kaynakları ; 1
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PL201 .S68 2003
النسخة 24.s.,1.ks. متاح
النسخة 24.s.,2.ks. متاح