Kanun-name-i Sultani lı'Aziz Efendi: On yedinci yüzyılda bir Osmanlı Devletadamının Islahat Teklifleri= Aziz Efendi's book of Sultanic laws and regulations:An agenda for reform by a seventeenth-century Ottoman statesman /

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Murphey, Rhoads., Alpay-Tekin, Gönül., Tekin, Şinasi, 1933-2004
التنسيق: كتاب
اللغة:Turkish
منشور في: Cambridge: Harvard University, [t.y]
سلاسل:Sources of Oriental Languages and Literatures = Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları ; 9. Turkish sources = Türkçe kaynaklar ; 8
الموضوعات:

MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi

تفاصيل المقتنيات من MSKÜ: Menteşe Kütüphanesi
رقم الطلب: PL201 .S68 2003
النسخة 9.s. متاح